Bondeharpe, krokharpe, ofte kalt bare harpe, folkelig navn på en harpemodell som er noe mindre og har et mer hjemmelaget preg enn en konsertharpe. Både gjennom skriftlige kilder og billedmateriale finnes det bevis for at det har eksistert en harpetradisjon i Norge allerede i middelalderen. Men selv om spilletradisjonen er dødd ut, finnes det ni folkelige harper bevart i norske museer. Den eldste av disse er datert 1681 og er fra Østerdalen. Det er særlig i dette området vi finner dokumentasjon om bondeharpen. Men harper er også funnet i Trøndelag og på Sunnmøre. I 1970-årene ble harpetradisjonen tatt opp igjen av folkesangeren Tone Hulbækmo fra Tolga, og instrumentbyggeren Sverre Jensen fra Oslo begynte med å lage kopier av gamle harper. Etter dette har bygging av harper tatt seg opp, særlig finner vi harpebygging i instrumentbyggermiljøet på Gjøvik.