Eg gjætte Tulla i femten år, norsk folkevise, trolig diktet på Østlandet på slutten av 1700-tallet; til folketone fra Heddal.