Rammeslått, betegnelse på norske slåtter med et noe ekstatisk preg, omtalt allerede i Boses saga fra 1300-tallet. Utøveren spilte som om han var trollbundet, og kunne vanskelig slutte. Det fortelles at strengene måtte klippes av på instrumentet i enkelte tilfeller for å få musikken til å opphøre. Under fremføring av den ramme slått var hardingfelas dypeste streng ofte nedstemt til f («gorrolaus» bass).