Slått, betegnelse for arbeidet med å slå og berge i hus engvekster og grønnfôr, og tiden for slikt arbeid.