Rådet for folkemusikk og folkedans, organ under Norsk kulturråd, første gang oppnevnt 1972; fungerer som bindeledd mellom offentlige instanser og folkeopplysningsorganisasjonene, sekretariat fra 1973 ved Universitetssenteret, Dragvoll, Trondheim. Rådet har bygd opp et landsdekkende arkiv av folkemusikk og -dans. Musikkarkivet omfatter alle dokumenterte eldre og nyere vokale og instrumentale former. Dansearkivet spenner over et rikt spektrum fra bygdedansformer til gammeldans og norske former av afroamerikanske danser (swing, rock osv.).