Pål Iverson Kluften, født i Nord-Fron, norsk felespiller og folkemusikksamler, fra 1919 med statsstipend. Samlet musikk fra Gudbrandsdalen og utgav bl.a. Gode gamle norske folkedanser (1932–35). Han komponerte marsjer og sanger, og grunnla 1915 Gudbrandsdalens sangerforbund.