Leiv Øysteinson Sandsdalen, født i Seljord, norsk hardingfelespiller; førte videre slåttetradisjonen fra faren, Øystein Langedrag (1785–1848). Han var også en fremragende treskjærer, felemaker og byggmester.