Landslaget for Spelemenn, stiftet 1923 som en underavdeling av Noregs ungdomslag med Arne Bjørndal som første formann, selvstendig forbund fra 1946. Arrangerer Landskappleiken og Landsfestivalen i gammeldansmusikk årlig i samarbeid med lokale spelemannslag. Laget har ca. 5000 medlemmer fordelt omkring 150 lag (2005), og utgir fra 1946 Spelemannsbladet. Lokallagene rundt om i landet holder kurs i folkemusikk og -dans. Fra 2009 gikk Landslaget for Spelemenn (LfS) inn i det nystiftede FolkOrg, en sammenslutning av Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) og LfS.