Nyckelharpa, svensk strykeinstrument, kjent fra middelalderen, med tangentmekanisme som på lire, 3-4 melodistrenger og bordunstrenger; lages i flere varianter. Den sterkt bøyde buen innbyr til å stryke på flere strenger samtidig. Folkemusikkbølgen har ført til en fornyet interesse for instrumentet i svensk «spelmansmusik». Nyckelharpa forekom tidligere også i Tyskland, Danmark og Norge.