Jon Helland var den første av ætten som drev felemakerarbeid, senere ble det fortsatt av hans sønner Erik Helland (1816–68), som også hadde studert kunsten mer fagmessig, og Eiliv Steintjønndalen Helland (1821–76), deretter av deres sønner. Helland-felene regnes blant de beste og vakreste hardingfelene.