Oslo, stiftet 1971 på grunnlag av lydbåndsamlingen fra det nedlagte Norsk Folkemusikkinstitutt. Har som primære oppgaver å samle inn, arkivere, forske i og gjøre tilgjengelig norsk folkemusikk og fungerer som regionalt lydarkiv for folkemusikk. Driver dessuten undervisning og veiledning innen folkemusikk og allmenn musikketnologi. Siden 2014 en del av Nasjonalbiblioteket.