NFD, et landsdekkende lag som har som formål å holde oppe de ubrutte folkemusikk- og bygdedanstradisjonene i Norge. NFD ble stiftet i 1987 som en utbryterorganisasjon fra Landslaget for Spelemenn (stiftet i 1923). NFD arrangerer kurs, konserter, seminarer m.m. Kulturpolitisk har NFD markert seg sterkt, og er i flere sammenhenger blitt kalt «folkemusikkens Bellona». I forhold til det stadig økende profesjonelle folkemusikkutøvere har NFD gjort en god del for disse, men «storebror» LfS har ikke uten videre godtatt «arbeidsdelingen» amatør/profesjonell. NFD har i en årrekke gitt ut Årbok for folkemusikk og folkemusikkbladet Kvinten. Fra 2009 gikk Norsk Folkemusikk- og Danselag inn i det nystiftede FolkOrg, en sammenslutning av Landslaget for Spelemenn (LfS) og NFD.