Kappleik, konkurranse i norsk instrumental og vokal folkemusikk og bygdedans. Arrangeres gjerne i flere grener, som fele, hardingfele, langeleik, samspill, kveding og dans. Kappleikene fører videre tradisjonen fra de mer uformelle spelemannskonkurransene som ble holdt i eldre tid ved markedsplassene og kirkene. Denne tradisjonen ble tatt opp igjen i 1880-årene etter initiativ fra Den Norske Turistforening og lokale krefter på bygdene. Den første offisielle felekappleik ble holdt 1888 i i Telemark. Fra 1923 har Landslaget for Spelemenn arrangert landskappleik minst annethvert år, og etter gjeldende bestemmelser (fra 1996) skal arrangementet holdes årlig. Det holdes også landsdelskappleiker og regionale og lokale kappleiker. Fra 1986 arrangeres det også en årlig landsfestival i gammeldansmusikk.