Kjerneenergi er energi som frigjøres ved omdanning av atomkjerner. Mellom nukleonene (protonene og nøytronene), som atomkjernene er bygd opp av, virker tiltrekkende krefter. Skal man fjerne et nukleon fra en kjerne må man tilføre systemet energi, på samme måte som man må tilføre energi for å fjerne elektroner fra et atom eller løfte en stein i tyngdefeltet. Hele artikkelen

Ny artikkel