Kjerneenergi

Kjerneenergi, energi som frigjøres ved omdanning av atomkjerner.Mellom nukleonene (protonene og nøytronene), som atomkjernene er bygd opp av, virker tiltrekkende krefter. Skal man fjerne et nukleon fra en kjerne må man tilføre systemet energi, på samme måte som man må tilføre energi for å fjerne elektroner fra et atom eller løfte en stein i tyngdefeltet.Den energi som må tilføres for å bryte en kjerne opp i enkelte nukleoner, eller som blir frigjort hvis et passende antall nukleoner slår seg sammen og danner en kjerne, kalles kjernens bindingsenergi, B. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Hofstad

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 266 artikler:

K

 1. KAERI
 2. KBS-3
 3. KLT-40 – kjernereaktor
 4. Kalinin – kjernekraftverk
 5. Kashiwazaki-Kariwa – kjernekraftverk
 6. Kjernekraft i Argentina
 7. Kjernekraft i Armenia
 8. Kjernekraft i Australia
 9. Kjernekraft i Bangladesh
 10. Kjernekraft i Belgia
 11. Kjernekraft i Brasil
 12. Kjernekraft i Bulgaria
 13. Kjernekraft i Canada
 14. Kjernekraft i Danmark
 15. Kjernekraft i De forente arabiske emirater
 16. Kjernekraft i Egypt
 17. Kjernekraft i Finland
 18. Kjernekraft i Frankrike
 19. Kjernekraft i Hviterussland
 20. Kjernekraft i India
 21. Kjernekraft i Iran
 22. Kjernekraft i Israel
 23. Kjernekraft i Italia
 24. Kjernekraft i Japan
 25. Kjernekraft i Jordan
 26. Kjernekraft i Kasakhstan
 27. Kjernekraft i Kina
 28. Kjernekraft i Litauen
 29. Kjernekraft i Mexico
 30. Kjernekraft i Nederland
 31. Kjernekraft i Pakistan
 32. Kjernekraft i Polen
 33. Kjernekraft i Romania
 34. Kjernekraft i Russland
 35. Kjernekraft i Saudi-Arabia
 36. Kjernekraft i Slovakia
 37. Kjernekraft i Slovenia
 38. Kjernekraft i Sveits
 39. Kjernekraft i Sverige
 40. Kjernekraft i Sør-Afrika
 41. Kjernekraft i Sør-Korea
 42. Kjernekraft i Taiwan
 43. Kjernekraft i Tsjekkia
 44. Kjernekraft i USA
 45. Kjernekraft i Ukraina
 46. Kjernekraft i Ungarn
 47. Kjernekraft i Vietnam
 48. Kjernekraft i Østerrike
 49. Kola – kjernekraftverk
 50. Kozloduy – kjernekraftverk
 51. Kursk – kjernekraftverk
 52. kjernebrensel
 53. kjernebrenselsyklus
 54. kjerneenergi
 55. kjernefysisk nedsmelting
 56. kjernekraft
 57. kjernekraft i Norge
 58. kjernekraft i Storbritannia
 59. kjernekraft i Tyrkia
 60. kjernekraft i Tyskland
 61. kjernekraft i verden
 62. kjernekraftsikkerhet
 63. kjernekraftulykker
 64. kjernekraftverk
 65. kjernereaktor
 66. kjølemiddel – kjernekraftverk
 67. kjøletårn – kjernekraftverk
 68. kokvannsreaktor