Toroid, flate som beskrives av en plan, geometrisk figur når den roteres om en akse som ligger i figurens plan og ikke skjærer figuren. For eksempel vil et rektangel når den dreies rundt en akse som er parallell med en av rektanglenes sider, beskrive en ring der tverrsnittet er en firkant. Den tenkte aksen som rektanglet dreide rundt, ligger da i sentrum av denne ringen. Hvis figuren som dreies er en sirkel, blir resultatet en torus.