uranproduksjon

Uranproduksjon, fremstilling av uran (U) ved å utvinne uranmalm fra gruver for deretter å anrike malmen til ren uran (se fremstilling av uran).

Metodene for å utvinne uranmalm har de siste årene endret seg. Mens det tidligere ble drevet ordinær gruvedrift i underjordiske uranminer eller som dagbrudd, er det i dag blitt mest vanlig å utvinne uran fra berggrunnen ved hjelp av ekstraksjon. Med denne teknikken kan uranet trekkes ut av malmen på stedet. Først bores et hull ned til uranforekomsten. Deretter pumpes et dertil egnet løsningsmiddel ned til forekomsten, hvorved uranet løses opp. Løsningsmidlet med uran oppløst i seg kan så pumpes opp for videre behandling. På den måten kan en unngå konvensjonell gruvedrift med utsprengning av store mengder stein og malm. Løsningsmidlet som brukes kan enten være en syre, for eksempel svovelsyre, eller et karbonat som for eksempel et natriumkarbonat. I dag blir over 50 prosent av produsert uran utvunnet med denne teknikken, mens rundt 40 prosent utvinnes med tradisjonell gruvedrift. Resten av uranet utvinnes som et biprodukt fra annen mineralutvinning, for eksempel ved utvinning av kobber eller fosfater.

I 2014 var total uranproduksjon 56 217 tU (tonn uran). Detter tilsvarer 66 267 tonn U3O8. Kasakhstan har siden 2009 vært det største produsentlandet i verden og står nå for rundt 40 prosent av årlig produksjon. Canada er det nest største med en andel på rundt 15 prosent. Produsert uran blir nesten i sin helhet brukt som brensel i kjernekraftverk.

Gjennomsnittlig årsproduksjon (fra uranminer) i perioden 2010-2014

Land tonn U/år %
Kasakhstan 20 830 37,0
Canada 9 278 16,5
Australia 6 045 10,8
Niger 4 358 7,8
Namibia 3 965 7,1
Russland 3 110 5,5
Usbekistan* 2 420 4,3
USA 1 701 3,0
Kina* 1 242 2,2
Ukraina* 910 1,6
Sør-Afrika 547 1,0
Malawi 824 1,5
India* 391 0,7
Brasil* 221 0,4
Tsjekkia 224 0,4
Øvrige 163 0,3
Verden 56 230 100
*) Anslåtte tall

(Kilde: World Nuclear Association)

De største uranminene i verden finnes i Canada, Kasakhstan og Australia. Se tabell nedenfor.

Verdens største uranminer

Uranmine Land
Årsproduksjon [tU]
McArthur River Canada 7 356
Tortkuduk & Myunkum Kasakhstan 4 322
Olympic Dam Australia 3 351
Somair Niger 2 331
Budenovskoye 2 Kasakhstan 2 084
South Inkai Kasakhstan 2 002
Priargunsky Russland 1 970

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg