natriumkjølt hurtigreaktor

Prinsippskisse som viser hoveddeler av og energiomsetningselementer for en formeringsreaktor. Formeringsreaktoren er en hurtigreaktor med plutonium som brensel og kjølt med flytende natrium (smeltepunkt 98 °C). Rundt reaktorkjernen ligger formeringsladningen, en kappe av uran som etter hvert omdannes til plutonium.
Formeringsreaktor av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Natriumkjølt hurtigreaktor, en type hurtigreaktor som bruker flytende natrium som primært kjølemiddel. En videreutvikling av denne reaktortypen inngår i Gen IV-programmet.

Brenselet som brukes er en metallegering av uran og plutonium , men reaktoren skal også kunne benytte brukt kjernebrensel fra lettvannsreaktorer i tillegg til utarmet uran. Brenselselementene kapsles inn med stål og rommet mellom de innkapslede elementene fylles opp med flytende natrium.

Reaktoren utformes uten bruk av moderator og arbeider således med hurtige nøytroner. Det gjør at reaktoren kan fungere som en formeringsreaktor som både produserer og forbruker plutonium. Planen er å utforme reaktoren slik at alle transuranene skal kunne forbrukes og i noen tilfeller bli brukt som brensel. Dermed fjernes de transuranene som har lang halveringstid fra brenselet og en unngår å måtte transportere dem bort som kjernefysisk avfall. På denne måten skal reaktoren kunne bidra til å løse de problemene som er knyttet til sluttforvaring av langlivet kjernefysisk avfall.

Utformingen av reaktoren tar hensyn til de farer som er knyttet til håndtering av natrium som reagerer eksplosivt om det kommer i kontakt med vann og kan ta fyr hvis det kommer i kontakt med luft. Det er også et problem at forekomsten av nøytroner gjør natriumet radioaktivt selv om halveringstiden for det aktiverte natriumet bare er 15 timer. Et avbøtende tiltak mot disse problemene er å etablere et mellomliggende kjølesystem mellom kretsen med det radioaktive natriumet og systemet med vann/damp i den kraftproduserende enheten.

På den annen side vil bruk av flytende metall i stedet for vann som kjølemiddel også medføre at systemet kan arbeide under tilnærmet atmosfæretrykk og dermed redusere faren for lekkasjer. Bruk av flytende metall medfører dessuten et kjølemiddel med høy varmekapasitet og en form for termisk treghet mot mulig overoppheting. Faren for trykkøkning som følge av overoppheting er også liten da kokepunktet til natrium ligger langt over reaktorens driftstemperatur. Natrium utgjør heller ikke noe korrosjonsproblem for stålet i reaktoren. Reaktoren har også en innebygd passiv sikkerhet som innebærer at kjedereaksjonen trappes ned når reaktoren overopphetes.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg