Yucca Mountain

Foreslått område for sluttforvaring av kjernefysisk avfall
Av .
Lisens: public domain

Artikkelstart

Yucca Mountain, fjellområde i Nevada, USA, nær grensen mot California og rundt 160 km nordvest for Las Vegas. Området var utpekt av den amerikanske regjeringen som et egnet sted for sluttforvaring av høyaktivt avfall fra kjernefysiske installasjoner.

Bakgrunn

I USA har det siden 1977 vært forbudt å gjenvinne brukt kjernebrensel gjennom reprosessering. Myndighetene har i stedet påtatt seg ansvaret for å etablere en ordning som sikrer en forsvarlig sluttforvaring av avfallet, som for eksempel kan være å lagre det i dype geologiske formasjoner. En slik ordning er ennå ikke kommet i stand, og i påvente av et konkret tilbud om sluttforvaring har midlertidige lagrer med brukt kjernebrensel bygd seg opp ved ulike kjernefysiske anlegg. I 2014 ble det anslått at rundt 72 000 tonn med denne type avfall ligger spredt over hele landet. Hvert år øker lageret av ubehandlet avfall med 2 200 tonn.

I 1982 etablerte Kongressen et fond som skal brukes til behandling av radioaktivt avfall. Fondet blir finansiert av en avgift på 0,1 cent som innkreves for hver kWh som blir produsert i et kjernekraftverk. Avgiften bidrar til å øke fondet med 770 millioner dollar per år, og med tilskudd fra avkastningen fra investerte midler har fondet i dag vokst til en antatt markedsverdi på 40 milliarder dollar.

Å legge anlegget for sluttforvaring til Yucca Mountain ble foreslått av USAs energidepartement i 1987, og godkjent av Kongressen i 2002. Stedet ble utpekt som det beste av flere alternativer ut fra en omfattende vurdering der områdets hydrogeologi, geokjemi, bergartens beskaffenhet, tektonikk, kostnader og sosioøkonomiske virkninger ble tatt i betraktning. Området har vært en tørr ørken i tusenvis av år og har de beste forutsetningene for en trygg forvaring av det radioaktive avfallet. Lageret kan legges 300 meter under bakken og samtidig være 300 meter over grunnvannsspeilet.

Planene møtte imidlertid mye lokal motstand som til slutt ledet til at den amerikanske regjering i 2011 stanset bevilgningene til prosjektet. Denne beslutningen var omstridt da mange mente at avgjørelsen kun var tuftet på et politisk grunnlag, uten forankring i påviste tekniske eller sikkerhetsmessige svakheter ved prosjektet. En evalueringsrapport, som senere ble offentliggjort av NRC, konkluderte også med at stedet vil være i stand til å skjerme radioaktivt avfall fra omgivelsene på en trygg måte i nærmere en million år. Yucca Mountain er foreløpig den eneste plassen som har vært gjenstand for detaljerte studier med tanke på langtidslagring av radioaktivt avfall, og en rekke forberedende arbeid er allerede gjennomført.

Avgjørelsen innebærer at USA nå står uten vedtak om hvor høyaktivt avfall fra kjernekraftverk og andre kjernefysiske anlegg skal deponeres.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg