NuScale Power

NuScale Power et amerikansk industriselskap som utvikler og markedsfører små modulære reaktorer (SMR). Hovedkontoret ligger i Oregon. Det er ventet at deres hovedprodukt, som omtales som NuScale reaktoren, vil være et av de første som kommer på markedet av den nye generasjon SMR som utvikles i dag.

Historikk

I 2000 ga det amerikanske energidepartementet (US Department of Energy) støtte til et forskningsprosjekt for å utvikle små modulære reaktorer for bruk til ulike anvendelser. Idaho National Environment & Engineering Laboratory (INEEL) ledet prosjektet som også ble støttet av universitetet i Oregon. Da det statlige forskningsprosjektet terminerte i 2003, ble NuScale Power etablert for å videreføre forskningsarbeidet med sikte på å utvikle et nytt operativt sluttprodukt. Selskapet fikk tildelt rettighetene til de foreløpige resultatene samt rett til å bruke det utstyret som var utviklet i prosjektet. Selskapet ble senere finansielt styrket i 2011 ved at det amerikanske industriselskapet Fluor Corporation gikk inn som den viktigste investoren i den hensikt å bidra til at den nye reaktoren kunne utvikles til å bli et kommersielt produkt.

NuScale reaktor

NuScale reaktor er i utgangspunktet en nedskalert konvensjonell trykkvannsreaktor som kjøles med lettvann (vanlig vann, se tungtvann). Konstruksjonen skiller seg fra konvensjonelle reaktorer ved at den er utformet slik at kjølevannet sirkulerer naturlig uten bruk av pumper. Dette bidrar til en form for passiv sikkerhet i en nødsituasjon.

Selve reaktorkjernen er plasser i bunnen av reaktortanken. Varmen som utvikles overføres til vann som flyter opp gjennom et stigerør og deretter ned gjennom en dampgenerator. Når varmen overføres til dampgeneratoren, kjøles vannet ned hvorved vannets tetthet øker. Tyngre vann vil sørge for at vannet synker tilbake til bunnen, og syklusen kan gjentas. Reaktoren produserer damp under høyt trykk med en ytelse på 160 MW v, som kan brukes til produksjon av elektrisk energi i et kraftverk med en ytelse på 50 MWe.

Reaktoren vil i sin helhet bli satt sammen på en fabrikk og leveres som en komplett modul bestående av en reaktortank med en diameter på 3 meter. Bortsett fra kontrollstavene vil den vil ikke inneholde noen bevegelige deler. Kjernebrenselet vil være av samme type som brukes i ordinære trykkvannsreaktorer, men reaktoren er også tilrettelagt for bruk av MOX-brensel. Tiden mellom hver utskifting av brenselstavene vil være 24 måneder. De prefabrikkerte reaktormodulene skal kunne leveres med jernbanevogner, lektere eller spesialkonstruerte trailere. Det er lagt til rette for at hele konstruksjonen kan graves ned under bakkenivå.

Reaktoren er konstruert for å bli driftet i 60 år. Dens modulære oppbygging gjør det enkelt å bygge kraftverk i ulike størrelser, og å skalere opp med økende behov. For eksempel vil et ordinært kraftverk på 600 MWe kreve 12 moduler. Kjernekraftsikkerheten er ivaretatt ved at det passive kjølesystemet sikrer at restvarmen blir tatt hånd om i en nødsituasjon, uten begrensninger i tid.

Det er ventet at en prototyp vil være klar innen 2024. Selskapet legger nå planer for å utplassere de første reaktorene i Idaho og Storbritannia.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg