Kjernekraftverk

Kjernekraftverk, kraftverk for produksjon av elektrisk energi basert på kjerneenergi. Dagens kjernekraftverk fungerer som et vanlig varmekraftverk, men med den forskjell at varmen som brukes til å drive dampturbinene, utvikles i én eller flere kjernereaktorer. Kombinasjonen av reaktor, turbin og generatorutrustning omtales gjerne som kjernekraftaggregat. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Hofstad

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 75 artikler:

W

  1. Wylfa