ITER - fusjonsreaktor

ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, en eksperimentell fusjonsreaktor som nå er under utbygging gjennom et internasjonalt samarbeid mellom EU, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. Reaktoren er basert på prinsippene fra en tokamakreaktor og formålet med ITER-prosjektet er å fullføre overgangen fra forskning på plasmafysikk til et fullskala, kommersielt fusjonskraftverk.

Energiproduksjon fra en fusjonsreaktor anses av mange for å være et svært attraktivt alternativ, både ut fra et ressurs- og miljøperspektiv. Råvaren er hydrogenisotopen deuterium som kan trekkes ut fra havet og som dermed finnes i store mengder. Den andre isotopen, tritium, kan fremstilles i selve reaktoren ved å beskyte litium med langsomme nøytroner (se tritium). Energiproduksjonen skjer uten nevneverdig utslipp av klimagasser. Til forskjell fra dagens kjernereaktorer basert på fisjon, vil en fusjonsreaktor bare produsere små mengder med radioaktivt avfall med en svært kort halveringstid. Utfordringen med å utvikle denne reaktortypen er imidlertid formidabel og det ble tidlig klart at for å fullføre en slik oppgave var det nødvendig med et internasjonalt samarbeid. Konkrete planer om et ITER-prosjekt ble lansert i 1985. De opprinnelige deltakerne var EU, Japan, USA og Sovjetunionen. Senere har Russland overtatt for Sovjetunionen og Sør-Korea, Kina og India har kommet med som nye partnere. Avgjørelsen om hvor pilotanlegget skulle plasseres dro ut i tid, men prosessen endte til slutt i 2005 med et vedtak om å legge anlegget til Cadarache i Frankrike.

En avtale om finansiering av prosjektet ble formelt inngått i 2006. Programmet ble antatt å skulle pågå i 30 år, 10 år med bygging og 20 år med forsøksdrift. Opprinnelig kostnadsoverslag lå på 5 milliarder euro, men økende råvarepriser samt konstruksjonsendringer har ført til en tredobling av utgiftene som nå er stipulert til 16 milliarder euro. Prosjektet har også vært rammet av flere forsinkelser, men byggearbeidet ventes nå å bli fullført i løpet av 2019, slik at de innledende eksperimentene kan start opp i 2020. En fullstendig deuterium-tritium fusjon er ikke ventet å komme i gang før i 2027.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg