Kjernekraft i verden

I 2017 var verdensproduksjonen av elektrisk energi basert på kjernekraft 2,5 PWh (2506 TWh), noe som utgjorde 10,5 prosent av verdens totale elektrisitetsproduksjon. I 2018 var det totalt 454 kommersielle kjernereaktorer i operativ stand, med en samlet produksjonskapasitet på 398,478 GWe. Reaktorene var fordelt på 31 land.I de siste årene har verdens produksjon av kjernekraft økt svakt fra år til år, men fremdeles ikke nådd tilbake til nivået som var før kjernekraftulykken i Fukushima i 2011. Hele artikkelen