I 2019 var produksjonen av kjernekraft 2,7 PWh (2657 TWh), noe som utgjorde rundt 10 prosent av verdens samlede produksjon av elektrisk energi. I 2020 var det totalt 441 kommersielle kjernereaktorer i operativ stand, med en samlet produksjonskapasitet på 392 GWe (392 000 MWe). Reaktorene var fordelt på 32 land.I de siste årene har det vært en jevn vekst i verdens samlede produksjon av kjernekraft, og er nå på samme nivået som det var før kjernekraftulykken i Fukushima i 2011. Hele artikkelen