Logo

Logoen til Nuclear Suppliers Group (NSG).

Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

NSG er en sammensatt av en gruppe land som arbeider med sivil utnyttelse av kjerneenergi og som ønsker å hindre spredning av kjernevåpen. For å oppnå dette formålet blir det etablert kontrollmekanismer på eksport og overføring av materiale, utstyr og teknologi som kan anvendes til utvikling av kjernevåpen, samt iverksatt tiltak for å beskytte eksisterende materiale mot misbruk.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for Nuclear Suppliers Group

NSG ble opprettet som en reaksjon på den kjernefysiske prøvesprengningen som India gjennomførte i 1974. Denne hendelsen viste at en fredelig utnyttelse av kjernekraftteknologi kunne misbrukes. Organisasjonen hadde opprinnelig sju medlemsland, men etter flere utvidelser er antall medlemmer i 2019 kommet opp i 48, hvorav Norge er et av dem.

Det finnes allerede en rekke internasjonale avtaler som skal begrense spredningen av kjernevåpen. Eksempler på disse er Ikke-spredningsavtalen (NPT – Nuclear Non-Proliferation Treaty) og avtaler om våpenfrie soner (NWFZ – Nuclear-Weapon-Free Zone). NSG følger opp disse avtalene ved å utarbeide retningslinjer basert på avtalenes prinsipper og intensjoner. Hensikten er å dekke opp sjeldne, men viktige tilfeller der tilslutning til forpliktende avtaler ikke i seg selv er en garanti for at en stat vil dele hensikten med avtalen eller at den vil handle i samsvar med avtalens forpliktelser. For eksempel skal det såkalte «Ikke-spredningsdirektivet» av 1994 sikre at en leverandør bare kan gjennomføre en handel etter en statlig godkjenningsprosedyre som kontrollerer at en overdragelse av utstyr ikke blir misbrukt og bidrar til spredning av kjernevåpen.

NSGs direktiver må implementeres i hvert medlemsland og innarbeides i landets egne lover. Behandling av konkrete søknader om eksporttillatelser skal gjøres på nasjonalt nivå i overensstemmelse med landets egne prosedyrer og eksportreglementer.

Forholdet til India

India har ikke sluttet seg til Ikke-spredningsavtalen (NPT) og var en viktig årsak til at NSG ble opprettet. India har derfor ikke vært kvalifisert for medlemskap i NSG og dermed også utelukket fra internasjonal handel med kjernefysisk teknologi. Dette har ikke hindret India fra å utvikle sin egen kompetanse på sivil kjerneenergi. De siste årene har de kommet svært langt i å opparbeide sin egen kjernekraftindustri, og landet står nå foran et omfattende utbyggingsprogram.

India har imidlertid vært nøye med å etterleve internasjonale regler for å hindre ulovlig eksport av kjernevåpenrelatert teknologi. Dette har ført til at flere land nå mener at grunnlaget for å ekskludere India fra denne form for handel er endret. Blant annet har USA revurdert sin politikk overfor India og i 2006 vedtok kongressen lovendringer som åpnet for handel med kjernefysisk teknologi, men slik handel må først godkjennes av NSG. Andre land, blant annet Storbritannia, ønsket også en oppmykning og støttet Indias inntreden i gruppen. Dette ble en omstridt sak i NSG, der blant annet Norge mente at en måtte sette strengere betingelser for at India skulle bli medlem.

I 2008 ble det til slutt enighet om å gjøre et unntak for India om at de likevel kunne bli medlem av NSG selv om organisasjonens egne regler forbyr handel med stater som ikke har undertegnet Ikke-spredningsavtalen. Vedtaket var basert på et formelt tilsagn fra India om at de sto fast på sitt tidligere, frivillige løfte om ikke å gjennomføre flere kjernefysiske prøvesprengninger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg