små modulære reaktorer

Små modulære reaktorer er en betegnelse som ofte brukes om en ny generasjon kjernereaktorer med en størrelse som er mindre enn en tredjedel av ordinære reaktorer, det vil si cirka 300 MW e eller mindre. Ulike versjoner av denne type reaktor er under utvikling i mange land.

Faktaboks

Også kjent som

SMR, engelsk Small Modular Reactor

Kraftgenererende kjernereaktorer ble etablert på 1950-tallet og har siden vokst i størrelse fra rundt 50 MWe til dagens reaktorer som gjerne er større enn 1 600 MWe. Tanken bak denne utviklingen har vært at en oppskalering av reaktoren vil gi stordriftsfordeler og dermed bidra til reduserte enhetskostnader for produsert energi. Med små modulære reaktorer har en valgt å gå motsatt vei, nemlig å skalere reaktorene ned. Tanken bak denne strategien er at små reaktorer gjør det mulig å forenkle konstruksjonen. I særlig grad gjelder det tiltak som har med sikkerheten å gjøre da en eventuell overoppheting er lettere å håndtere når reaktorytelsen i utgangspunktet er lavere.

At reaktorene er små gjør dem også mer fleksible. Kraftverket er ikke lenger avhengig av å bli tilkoplet et elnett med høy kapasitet. Samtidig vil reaktorens modulære konstruksjon gjøre det mulig å kople flere enheter sammen for å gi en økning av kapasiteten hvis det er nødvendig.

Det legges opp til at denne type reaktorer bygges som ferdige moduler på en fabrikk før de sendes til stedet der reaktorens skal tas i bruk. Da oppnås flere fordeler:

  • Bygges flere reaktorer av samme type på en fabrikk får produksjonen karakter av serieproduksjon som vil bidra til reduserte enhetskostnader for hver reaktor. Dette kan oppveie det økonomiske fortrinn som til nå har vært forbundet med å bygge store enheter.
  • Nødvendig anleggsarbeid på stedet, der reaktoren skal tas i bruk, blir mye mindre. Installering av nye reaktorer blir følgelig enklere og vil skje mye raskere.
  • For utbyggeren blir en slik utbygging lettere å finansiere ved at kraftverket kan bygges opp gradvis og forkorte tiden fra investeringene gjøres til tilbakebetalingen kommer i gang med inntekter fra et anlegg som er i drift.

En viktig anvendelse av små modulære reaktorer (SMR) vil være energiforsyning i fjerntliggende områder. SMR konstrueres med lastfølgeegenskaper som gjør at produksjonen til enhver tid kan tilpasses forbruket, til forskjell fra de fleste store kjernereaktorer som generelt er lite fleksible når det gjelder å tilpasse produksjonen til et varierende forbruk.

Forbedret sikkerhet er oppnådd gjennom passive sikkerhetssystemer. Kjøling av reaktorkjernen kan ofte skje med naturlig sirkulasjon hvorved en unngår å være avhengig av aktive pumper. Dessuten kan reaktorene lettere innkapsles, og mange av dem er laget for å kunne plasseres i undergrunnen, hvorved en oppnår en bedre sikkerhet mot for eksempel terrorisme. Flere av SMR-ene er hurtigreaktorer som er konstruert slik at en større del av kjernebrenselet brennes opp og dermed minsker mengden med radioaktivt avfall.

Eksempler på små modulære kjernereaktorer

Navn Reaktor [MWe] Produsent
I DRIFT:
EGP-6 RBMK 11 IPPE, Russland
CNP-300 PWR 300 CNNC, Kina
PHWR-220 PHWR 220 NPCIL, India
UNDER UTBYGGING:
ACPR50S PWR 60 CGN, Kina
CAREM PWR 24 CNEA, Argentina
HTR-PM HTGR 210 INET, CNEC, Kina
KLT-40S PWR 38 OKBM Afrikantov, Rus.
RITM-200 PWR 55 OKBM Afrikantov, Rus.
UNDER UTVIKLING:
ACP100 PWR 100-150 CNNC, Kina
IMSR MSR 33-290 Terrestrial Energy, Canada
IRIS PWR 100 Westinghouse, intern.
NuScale PWR 50 NuScale Power
PBMR HTGR 165 Eskom, S.-Afrika
S-PRISM FBR 311 GE Hitachi, USA/Japan
Westinghouse SMR PWR 225 Westinghouse, USA
  • IPPE – Institute of Physics and Power Engineering
  • CNEA – National Atomic Energy Commission
  • CNNC- China National Nuclear Corporation
  • NPCIL – Nuclear Power Corporation of India Limited

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg