Utenrikstjenesten er en etat som skal ivareta og fremme Norges interesser overfor utlandet, både norske særinteresser og de interesser Norge har felles med andre land. Dette inkluderer også å kunne gi nordmenn i utlandet råd, hjelp og beskyttelse. Den norske utenrikstjenesten består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, som i hovedsak er ambassader, generalkonsulater eller faste delegasjoner til en internasjonal organisasjon. Hele artikkelen

Ny artikkel