Diplomater

Utenrikstjenesten har til oppgave å vareta og fremme Norges samlede interesser i utlandet og yte nordmenn råd, hjelp og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. Disse oppgaver varetas av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene. En utenriksstasjon ledes av en fagtjenestemann og kan være ambassade, fast delegasjon til en internasjonal organisasjon eller generalkonsulat.Antall årsverk utført av ansatte i Utenriksdepartementet er 823. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Bech

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 318 artikler: