Guttorm Asbjørn Vik, norsk diplomat, siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1972. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1994–95. Visegeneralsekretær og sjef for EFTAs Brussel-kontor (EØS-samarbeidet) 1995–2000. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2000–03. Ambassadør i Reykjavik 2003–07. Ambassadør ved OSSE i Wien 2007–11. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–13.