Bjørn Barth, norsk diplomat, offiser. I utenrikstjenesten fra 1960. Ambassaderåd ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris 1975–76, ministerråd 1976–77. Ministerråd ved ambassaden iWashington, D.C. 1977–81. Ambassadør i Bagdad 1981–82. Spesialrådgiver for energispørsmål i Utenriksdepartementet 1882–83. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1986–89. Ambassadør til OECD i Paris 1989–93, ambassadør i Aten 1993–96, i Haag 1996–99.