Torbjørn Holthe er en norsk diplomat . Han er cand.jur. og har jobbet i utenrikstjenesten fra 1982. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet 1994–1995 og ministerråd ved ambassaden i New Delhi 1996–1998. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet 1998–1999 og avdelingsdirektør 1999–2002. I årene 2002–2006 var han generalkonsul i Rio de Janeiro og deretter seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2006–08. Han var ambassadør (hjemmebasert) for det karibiske området 2008–2011, ambassadør i Seoul 2011–2015 og generalkonsul i Mumbai 2015–2017.