Hans Wilhelm Longva, norsk diplomat, cand.jur. I Utenriksdepartementet fra 1966. Ambassadør i Kuwait 1984–91. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1991–94, avdelingsdirektør 1994–95, ekspedisjonssjef 1995–2001. Ambassadør i Ankara 2001–06, 2006 ambassadør i Baku, ambassadør i Damaskus og Beirut 2006–08. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2008–13. Etter hans død fremholdt utenriksminister Espen Barth Eide at Hans Wilhelm Longva var helt sentral i fredsprosessen i Midtøsten og avgjørende som døråpner for den såkalte Oslo-prosessen i 1993.