Tor Christian Hildan, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1976, bortsett fra 1980–83 og 1990–93, da han var ansatt i Norges Rederiforbund. Ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève 1995–99, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1999–2003. Ambassadør i Beijing 2003–07. Ambassadør i Pretoria 2007–11. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–2017.