Bjarne Lindstrøm, norsk diplomat. I Utenriksdepartementet fra 1962. Generalkonsul i Cape Town 1986–90. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1990–94, ekspedisjonssjef 1994–96, utenriksråd 1996–2005. Ambassadør i London 2005–10.