Niels Engelschiøn, norsk diplomat , M.A. I utenrikstjenesten fra 1994. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2003–07. Ministerråd ved ambassaden i Stockholm 2007–10. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til EU 2010–11. Ambassadør i Brussel 2011–15. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2015–16, ekspedisjonssjef fra 2016.