Didrik Tønseth, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1974. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1993–1994. Advokat hos Regjeringsadvokaten 1994–97 og hos advokatfirmaet BA-HR 1997–99. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1999–2000, spesialrådgiver 2000–04. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til EU i Brussel 2005–06. Ambassadør i Seoul 2006–11. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–12. Minister ved Norges faste delegasjon i Genève 2012–13. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2013–14. Chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Nairobi 2014, ministerråd 2014–15.