Leif Mevik, norsk diplomat; cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1961. I perioden 1972–88 knyttet til arbeidet med den europeiske sikkerhetskonferanse (KSSE), fra 1980 som ambassadør. Ambassadør i Madrid 1988–92 og ved NATO-hovedkvarteret i Brussel 1992–98.