Norsk diplomat, siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1961. Ekspedisjonssjef i Handelsdepartementet 1981–84. Handelspolitisk rådgiver i Utenriksdepartementet 1984-86. Ambassadør i Singapore 1986–92, i Pretoria 1992–96 og i Hanoi 1996–2000.