Per Ludvig Magnus, norsk diplomat; cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1974. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1990–91. Ambassadør i Riyadh 1991–92. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1992–96, fra 1994 medlem av EØS-komiteen. Spesialråd for handelssaker i Utenriksdepartementet 1996–98. Ambassadør ved OECD i Paris 1998–2001. Assisterende utenriksråd 2001–05. Ambassadør i Madrid 2005–10. Ambassadør i Nairobi 2010–13. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2013–15.