Torolf Raa, norsk diplomat, siviløkonom. Europacollegiet, Brugge, M.A. Political Science, University of California, Berkeley. I utenrikstjenesten fra 1963. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris 1977–83. Ambassadør i Bagdad 1983–88 og i Jakarta 1988–94. Forhandlingsleder i Utenriksdepartementet til WTO, Genève 1994–97. Ambassadør i Seoul 1997–2001. Assosiert partner Norscan Partners, Oslo 2001–2007.