Jon Ramberg, norsk diplomat, cand.mag. I utenrikstjenesten fra 1976. Chargé d'affaires a.i. ved ambassaden i Islamabad mars 1987–august 1989. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 1997–98, underdirektør 1998–2000, avdelingsdirektør 2000–05, seniorrådgiver 2005–06. Ambassadør i Baku 2007–10. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2010–13, offentlighetskoordinator 2013–14.