Olav Bucher-Johannessen, norsk diplomat og politiker (A), cand.oecon. I utenrikstjenesten fra 1955, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 1974–80. Statssekretær (A) ved Statsministerens kontor 1980–81. Ambassadør i Helsingfors 1982–85, i Moskva 1985–90, i Stockholm 1990–94.