Martin Tore Bjørndal, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1973. Ministerråd ved ambassaden i Roma 1993–96. Ambassadør i Santiago de Chile 1996–2000. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2000–04. Ambassadør i Caracas 2004–08. Ambassadør i Santiago de Chile 2008–12.