Brit Løvseth, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1976. Ambassadør i Tallinn 1991–95, konstituert ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1995–96, avdelingsdirektør 1996–98. Hjemmebasert ambassadør for Karibia 1998–2004. Ambassadør i Bratislava 2004–09.