Sverre Stub, norsk diplomat, siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1971. Ministerråd ved ambassaden i Paris 1990–94, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1994–99, ekspedisjonssjef 1999–2000, spesialrådgiver 2000–01. Ambassadør i Amman 2001–06 og i Aten 2006–11. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–14.