Bård Ivar Svendsen, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1998. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2009–11. Ministerråd ved ambassaden i Moskva 2011–14. Fra 2014 ambassadør i Baku.