Asbjørn Eidhammer, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1978. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1994–97, avdelingsdirektør 1997–99. Ambassadør i Lilongwe 1999–2004, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2004–11. Ambassadør i Lilongwe 2011–14. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2014–15.