Jan Gerhard Lassen, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1980. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1997–1998, avdelingsdirektør 1998–2003. Ambassadør i Brasilia 2003–2007. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2007–2012. Ambassadør i Guatemala 2012–2016.