Ingvard Havnen, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1980. Pressetalsmann i Utenriksdepartementet 1992–94, underdirektør 1994–97, avdelingsdirektør 1997–2000. Ambassadør i Ottawa 2000–05. Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med ansvar for internasjonal avdeling 2005–12. Ambassadør i København 2012–17.