Siri Ellen Sletner er en norsk diplomat. Hun er utdannet cand.mag. og har vært tilknyttet utenrikstjenesten siden 1980. Hun var underdirektør i Utenriksdepartementet 1996–97, avdelingsdirektør 1997–2001 og 2003–2008. Siri Sletner var ambassadør i Budapest 2008–2012, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2012–14 og ambassadør i Praha fra 2014 til 2018.