Nils Martin Gunneng, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1994. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2005–06, avdelingsdirektør 2006–10. Ministerråd ved ambassaden i Beijing 2010–14. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2014–17. Ambassadør i Brasilia fra 2017.