Øyvind Stokke, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1989. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2004–2013. Generalkonsul i Shanghai 2013–2017. Ambassadør i Riyadh fra 2017.