Nils Haugstveit, norsk diplomat , cand.polit. Ansatt i Utenriksdepartementet 1991. Underdirektør 1994–97, avdelingsdirektør 1997–2002, ekspedisjonssjef 2002–07. Ambassadør i Buenos Aires 2007–12. Ambassadør i Kabul 2012–14. Prosjektleder i Utenriksdepartementet 2014–15, avdelingsdirektør 2015–16, kontrolldirektør fra 2016.